Akcija traje od 01.12.2015. god. do 31.12.2015. god.